MGSTZ ELITA
  FMI{Codes} LogoFMI{Codes}
  Георги Илиев
  Милен Вълев
  Нели Иванова

  MGSTZ ELITA

  AppointMate

  Платформа за онлайн запазване на часове с възможност за автоматизирана комуникация с клиенти. Свързваме българските малки и средни бизнеси с младите (и не чак толкова млади) потребители.