NÜLL
  FMI{Codes} LogoFMI{Codes}
  Дария Лазарова
  Георги Балтиев
  Даниел Генов
  Павел Косанов

  NÜLL

  Ток и Жица

  "Ток и Жица" - локална кооперативна игра между 2 играча, изискваща стратегическо мислене. Победата зависи само от връзката между играчите.